Naturebaby har en tydlig policy för behandlingen av dina kunddata. Vi är mycket uppmärksamma på att förhindra missbruk av information och samtidigt ge bästa möjliga service till våra kunder.

Datapolitik hos Naturebaby

- Naturebaby vidarebefordrar inte data till tredje part.

- Naturebaby skickar inte information från tredje part till våra kunder som reklam för andra företag.

- Du kan när som helst be om att bli borttagen från maillistor eller helt tas bort från Naturebabys kunddatabaser. Du behöver bara kontakta oss. Vi lagrar i princip informationen tills du ber oss ta bort den. Detta gör vi för att underlätta genomförandet av framtida beställningar på Naturebaby.dk.

- Du kan när som helst få information om vilken information Naturebaby kan ha om dig, och du kan göra invändningar enligt personuppgiftslagen. I sådana fall ska du kontakta Naturebaby kundservice på info@naturebaby.dk.

- Vi behandlar dina data i en SSL-krypterad databas. Alla anställda på Naturebaby har tillgång till denna databas.

- Alla anställda på Naturebaby har möjlighet att se kunddata.

Vilken information sparar vi och hur länge?

- Personlig information (namn, adress) kan inte raderas förrän 5 år efter köpdatum på grund av bokföringslagen om spårbarhet i upp till 5 år.

- E-postadressen sparas i e-postsystemet för att kunna skicka riktade nyhetsbrev till dig. Ditt namn sparas också för att kunna anpassa upplevelsen. Denna information kan raderas när som helst. Detta kan göras genom att avregistrera dig längst ner i varje e-post vi skickar eller genom att kontakta oss.

- Vi sparar loggstatistik och din besöks-historik på vår webbplats för att kunna anpassa och rikta annonser till dig. Dessa data sparas i upp till 180 dagar.

Cookies

Du kan läsa om användningen av cookies på Naturebaby genom att klicka här.

Nyhetsbrev

En kort mening som beskriver vad någon kommer att få genom att prenumerera